Общи условия на играта

Условия на томболата „Поръчай и можеш да спечелиш нощувка от хидропарк Вятърните Мелници”
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА
1.1. Томболата „Поръчай и можеш да спечелиш нощувка от хидропарк Вятърните Мелници” се организира и провежда от Вас Метал ЕООД, ЕИК 831853068, като Организатор и Изпълнител, гр. София, ул.Якубица № 19., за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА или ОРГАНИЗАТОРА.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на томболата, наречени Официални правила на томболата.
2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта www.melnicite.com  за целия период на промоцията.
2.3. Организаторът на томболата си запазва правото да променя или допълва официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на томболата www.melnicite.com
2.4. С участието си в томболата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА
3.1. Томболата „ Поръчай и спечели нощувка от Вятърните Мелници” се организира и провежда в заведението „Вятърните Мелници“ с адрес София, кв. Лозенец, улица „Якубица“  19.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие в Играта имат само физически лица навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение,  имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора на уеб-адрес: https://www.facebook.com/restorantmelnicite  и на уеб-страницата на Организатора – www.melnicite.com
4.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Томболата стартира на дата 04-ти Декември 2016г. и завършва на 31-ви Януари 2017г.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие в томболата, е следната:
1бр. Нощувка за двама в комплекс хидропарк „Вятърните Мелници“ в периода след 01.02.2017 г. и преди 31.05.2017г.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. Всяка една сметка над 20 лв., която е реализирана при поръчка по телефон или от сайта www.melnicite.bg  в периода от 04.12.2016 до 30.01.2017, регистрира притежателя й в томбола за нощувка в хидропарк „Вятърните Мелници“.
Ако клиент консумира храна на място в заведението за сума над 20лв, то сметката не го регистрира за участие в томболата.
7.2. За всяка следваща поръчка, клиентът получава ново участие. Колкото повече участия има клиентът, толкова по-голям е шансът му да спечели наградата.
7.2. Финалната дата за настаняване в хотела е не по-късно от 30.03.2017 г.

ЧАСТ 8. ТЕГЛЕНЕ НА ТОМБОЛАТА. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
8.1.. Печелившитят участник ще бъде определен на случаен принцип на 31.01.201г. и ще бъдат обявени във Facebook-страницата на Организатора на уеб-адрес: https://www.facebook.com/restorantmelnicite и на неговата уеб-страница –www.melnicite.com
8.2. До 01.02.2017 г. ръководството на ресторант „Вятърните Мелници” се ангажира да се свърже лично с победителя от томболата, чрез оставените от него контакти (телефон или e-mail) при поръчката, с която участва в играта. Ресторант „Вятърните Мелници” не носи отговорност за неполучени и неизползвани награди в случай, че клиент изтеглен от томболата не е оставил своите контакти, свързването с него е било невъзможно или не е потърсил своята награда, след като печелившия е бил обявен в сайта и във официалната страница във facebook на “Вятърните Мелници”.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ
9.1. Организаторът на томболата не носи отговорност в случай, че поради неконтролируеми и независими от него технически причини, регистрирането на сметката бъде невъзможно поради временна техническа неизправност.
9.2. Организаторът на томболата не отговаря и няма да бъде страна по спорове и/или съдебни дела за използване на наградите.
9.3. Спорове относно правото на собственост върху наградите не прави невалидно присъждането на награда от страна на Организатора на томболата.
9.4. Организаторът на томболата не отговаря за качеството на наградите.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА
11.1. Организаторът на томболата има неотменимо право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай че констатира злоупотреби, масово нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ
12.1. Спорове между Организатора на томболата и участници в същата се решават съгласно настоящите правила, както и по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ
13.1. С участието в тази томбола участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора на томболата, за което Организаторът на томболата не дължи заплащане. В допълнение към предходното участниците дават съгласието си Организаторът на томболата или оторизирани от него лица да влизат в контакт с тях на предоставения от участника телефон за контакт по време и във връзка с промоцията и в период до 6 месеца след края й.